Om ni behöver komma i kontakt med oss utanför normal arbetstid vid brådskande ärenden såsom Reklamationer som berör Produktkvalitet eller Patientsäkerhet kontaktas i första hand vår kvalitetsansvarige Sakkunnige Hamid Mellat-Doost, direktnummer 076-001 29 43, alternativt via vår jourtelefon 070-7944490.

Out of office contact for urgent matters concerning Product Quality or Patient Safety, please contact our Qualified Person / Responsible Person Hamid Mellat-Doost. Direct number +46(0)76-001 29 43, also to be reached via our 24/7 surveillance telephone number +46(0)707944490.

Sven P. Jacobsson, Ph.D.
Vice President Operations
sven.jacobsson@clinstorage.se
tel: +46 (0)708 765 200

Ola Camber, Ph.D.
Chief Executive Officer
ola.camber@clinstorage.se
tel: +46 (0)708 28 47 38

 

Hamid Melat-Doost
QP/QA
hamid.mellat-doost@clinstorage.se
tel: +46 (0)76-001 29 43